Regulamin porządku domowego POBIERZ
Regulamin rozliczania kosztów  mediów POBIERZ
Regulamin tworzenia funduszu remontowego POBIERZ
Regulamin w sprawie napraw wewn. lokali POBIERZ
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków POBIERZ
Regulamin Zasad Prowadzenia Windykacji POBIERZ