Regulamin porządku domowego POBIERZ
Regulamin rozliczania kosztów mediów, CO i CWU z dnia 09.08.2022r. POBIERZ
Regulamin tworzenia funduszu remontowego POBIERZ
Regulamin w sprawie napraw wewn. lokali POBIERZ
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków POBIERZ
Regulamin Zasad Prowadzenia Windykacji POBIERZ