Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej:

strony 1-13 POBIERZ
strony 14-26 POBIERZ
strony 27-39 POBIERZ
strony 40-52 POBIERZ
strony 53-65 POBIERZ
strony 66-74 POBIERZ