Rada Nadzorcza SM LW w Suszu na posiedzeniu w dniu 01.10.2020r. podjęła uchwałę zmieniającą Regulamin Rozliczania CO i CW, m.in. w części dotyczącej rozliczania kosztów ogrzewania z proporcji 50% / 50% na proporcje 65% koszty stałe, 35% koszty zmienne.
Treść Regulaminu dostępna jest TUTAJ.