Szanowni Mieszkańcy.
Informujemy, że do dnia 15.11.2020r. w godzinach od 9.00 do 18.00 w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Suszu przeprowadzana będzie obowiązkowa pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznych.
Kontrolę przeprowadzi upoważniony przez Zarząd Spółdzielni specjalista, który na Państwa żądanie zobowiązany jest okazać dokument upoważniający do przeprowadzenia kontroli.