Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 09.09.2020r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu uchwaliła nową treść dwóch regulaminów, tj:

Regulamin porządku domowego.

Regulamin tworzenia funduszu remontowego wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych SM LW w Suszu.

Treść regulaminów dostępna jest po kliknięciu na powyższe linki.