Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej oraz prowadzenia przetargów na dostawę towarów i wykonanie usług Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Suszu ogłasza II przetarg nieograniczony na remont budynków na Os. Korczaka 6, ul. Piastowska 20 w Suszu. Szczegółowe dokumenty oraz pliki do pobrania dostępne są w siedzibie Spółdzielni ul. Piastowska 28 w Suszu.