Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej oraz prowadzenia przetargów na dostawę towarów i wykonanie usług Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Suszu ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynków na Os. Korczaka 3, Korczaka 6, Korczaka 9, ul. Mickiewicza 19, ul. Piastowska 20 w Suszu.

Ogoszenie_o_przetargu_K3_K6_K9_M19_P20.pdf