Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z naprawami oraz konserwacją instalacji CO, instalacji wodno – kanalizacyjnej i urządzeń sterujących zlokalizowanych w obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Suszu. Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączniku poniżej.

Zapytanie_ofertowe_-_usugi_hydrauliczne.pdf