Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu informuje, że w dniu 09.08.2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nowego  Regulaminu rozliczania mediów oraz kosztów ogrzewania mieszkań, podgrzewania wody w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Suszu.
Zmiany dotyczą sposobu oraz terminu rozliczania kosztów podgrzania wody (koszty podgrzania wody będą rozliczane raz na kwartał).
Treść nowego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28 oraz w wersji elektronicznej w zakładce "Regulaminy".