Szanowni Państwo.
Informujemy, że w związku z zanieczyszczeniem wewnętrznej blokowej sieci wodnej spowodowanym napływem zanieczyszczonej wody z miejskiej instalacji wodociągowej wystąpiła konieczność przeprowadzenia intensywnego płukania instalacji budynkowych.
W związku z prowadzonymi pracami wystąpią okresowe braki ciśnienia oraz przerwa w dostawie wody do mieszkań.
Podczas płukania może wystąpić pogorszenie jakości wody pod względem chemicznym.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Spółdzielni na bieżąco zawiadamia dostawcę wody (ZUK w Suszu) o złej jakości wody dostarczanej do budynków.