Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej oraz prowadzenia przetargów na dostawę towarów i wykonanie usług Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Suszu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podbudowy z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe 11szt. x 4,7m2 / 3,7m2.

 

Ogłoszenie o przetargu.

Formularz ofertowy.

Przedmiar robót.