ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawiki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 01.09.2017r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Suszu nr XXIII/249/2017 z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty informujemy, że zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa, obowiązująca od 1 września 2017 roku stawka wynosi:

  • 10,00zł. za jednego mieszkańca -  odpady segregowane.