Nie tylko elewacje ale także podziemne części naszych bloków wymagają sukcesywnych remontów. W ostatnich dniach zrealizowana została inwestycja polegająca na dociepleniu stropów piwnic w bloku nr 11. 
Do tego celu wybrano nowatorską technologię docieplenia pianką poliuretanową, która została nałożona metodą natryskową.  Przewidywany efekt - brak przenikania zimnego powietrza z piwnic do mieszkań zlokalizowanych na parterze.