Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu informuje, że w dniu 19.03.2020r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nowego Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Suszu.
Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2020r.
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni a także w wersji elektronicznej TUTAJ.