W dniu 22.06.2018r. na terenie naszej Spółdzielni miała miejsce kolejna eksmisja z zadłużonego mieszkania.
 
Niewątpliwie proces eksmisji jest bardzo nieprzyjemny, przede wszystkim dla eksmitowanego lecz również dla eksmitujących (w tym wypadku Komornika działającego na podstawie wyroku Sądu na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu).
Zarząd Spółdzielni wyraża głęboką nadzieję, że zaległości, które na dzień dzisiejszy widnieją na rachunkach niektórych mieszkańców zostaną w najbliższym czasie uregulowane.
Jednocześnie Zarząd powadzi nieustanne działania zmierzające do co raz skutecznejszej egzekucji zadłużeń powstałych wobec Spółdzielni.