Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wewnętrznej kontroli wiat śmietnikowych stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów.
Zgodnie ze złożoną deklaracją wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego segregowania odpadów i wrzucanie ich do pojemników zgodnie z oznaczeniem. 
Stwierdzenie braku segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje skutkować będzie wyższą opłatą dla całej nieruchomości, w której zostanie ujawniona nieprawidłowość.
Informujemy, ponadto że meble, opony samochodowe, gruz i pozostałości budowlane po remontach nie są objęte miejskim systemem gospodarki komunalnej i podlegają indywidualnej utylizacji w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się przy ul. Kajki 9 w Suszu (ZUK).
Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji oraz zachowanie porządku i czystości w wiatach śmietnikowych.