W związku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce, Zarząd Spółdzielni informuje, że zaplanowane na dzień 16.04.2020r. Walne Zebranie Członków Spółdzielni NIE ODBĘDZIE SIĘ.
Nowy termin zebrania zostanie ogłoszony po zniesieniu obowiązujących zakazów.